L’apòstrof

En català si un article, una preposició o un pronom segueix o precedeix una paraula que comença o acaba per vocal pot fer falta utilitzar l’apòstrof, en aquesta lliçó veurem les regles d’apostrofació.

Articles

 • L’article masculí singular (el, en, so, es) s’apostrofa si precedeix una paraula que comença per vocal, per h muda, o per s líquida.
  Exemples: l’avió, n’Albert, l’home, l’estoc
 • L’article masculí singular (el, en, so, es) però no s’apostrofa si precedeix una paraula que comença per i o u consonàntiques.
  Exemples: el iogurt
 • L’article femení singular (la, na, sa) s’apostrofa si precedeix una paraula que comença per vocal o per h muda.
  Exemples: l’emoció, n’Elena, l’heura
 • L’article femení singular (la, na, sa) no s’apostrofa si precedeix una paraula que comença per i o u consonàntiques o àtones (precedides per h muda o no), o paraules concretes com la una (si ens referim a l’hora ), la ira, o el noms de les lletres, com la i, la hac.
  Exemples: la hiena, la universitat

Preposició de

 • La preposició de s’apostrofa si precedeix una paraula que comença per vocal o per h muda.
  Exemples: d’aigua, d’humitat
 • La preposició de no s’apostrofa si precedeix una paraula que comença per i o u consonàntiques, o noms de lletres.
  Exemples: de ioga, de hac

Pronoms febles

 • Els pronoms febles s’apostrofen si precedeixen un verb que comença per vocal o si segueixen un verb acabat en vocal, utilitzant respectivament les seves formes elidides i les seves formes reduïdes.
  Exemples: m’agrada, menja’n
 • A més s’apostrofen quan hi ha dos pronoms febles seguits.
  Exemples: me’n, li’n, se’m, te’ls, la’n, n’hi
 • Els pronoms febles us, hi, ho, li, els no s’apostrofen mai.
 • No s’apostrofa el primer pronom feble en la forma “se us”, ni s’apostrofa el pronom la si precedeix una paraula que comença per i o u àtones, amb o sense h muda.
  Exemples: la ignora, la hi

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
Cognoms catalans

Us presento aquí un llistat de més de 110 cognoms catalans. Cognoms catalans Abinia Belloch Espases Agramunt Bellocs Espasí Alba...

Close