El gènere dels adjectius

Després d’haver vist com canviar un substantiu de masculí a femení veiem ara com canvia el gènere dels adjectius.

  • Si l’adjectiu masculí acaba en consonate s’afegeix una a al final.
Exemples
Masculí Femení
Alt Alta
Prim Prima
Llarg Llarga
Bonic Bonica
  • Si l’adjectiu masculí acaba en o aquesta o canvia en a.
Exemples
Masculí Femení
Maco Maca
Guapo Guapa
  • Si l’adjectiu masculí acaba en í es sostituye per ina.
Exemples
Masculí Femení
Caní Canina
Masculí) Masculina


Hi ha però unes excepcions.

  • Si l’adjectiu masculí acaba en l s’afegeix ·la al final.
Exemples
Masculí Femení
Nul Nul·la
  • Si l’adjectiu masculí acaba en ig pot canviar a ja o tja.
Exemples
Masculí Femení
Boig Boja
Lleig Lletja
  • Si l’adjectiu masculí acaba en ix caldrà afegir edats.
Exemples
Masculí Femení
Gruix Gruixeda
  • A més hi ha uns adjectius que tenen la mateixa forma per al masculí i el femení, i són els que acaben en “ble”, “al”, “ant” o només “i”.

Exemples
Masculí Femení
Formidable Formidable
Igual Igual
Amargant Amargant
Alegre Alegre

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
Els adjectius i els pronoms indefinits

Els Indefinits determinen el nom amb el mínim de precisió. Poden ser adjectius o pronoms. Adjectius indefinits en català Algun,...

Close