El gènere dels substantius

Els substantius o noms designen persones, animals, coses i idees.
Tots els substantius en català tenen un gènere, poden ser masculins o femininos.
Normalment els substantius masculins acaben en -o o -i, mentre que els femenins acaben en -a.
Hi ha poques excepcions, els substantius que acaben en -e o -o poden ser femenins o masculins, afortunadament però hi ha només pocs d’aquests.

Veiem ara com canvia el gènere dels substantius.

  • Si el masculí acaba en e, o, u es canvia aquesta vocal per a.
Exemples
Masculí Femení
Alumne Alumna
Monjo Monja
Andreu Andrea

  • Si acaba en consonant s’afegeix a al masculí, de vegades cal modificar l’última consonant.
Exemples
Masculí Femení
Nen Nena
Llop Lloba
Amic Amiga
Nebot neboda
  • En uns casos cal afegir les terminacions na, ina, essa.
Exemples
Masculí Femení
Cosí Cosina
Heroi Heroïna
Abat Abadessa
  • De vegades són molt diferents.
Exemples
Masculí Femení
Actor Actriu
Espeleòleg Espeleòloga
  • De vegades hi ha una paraula diferent per a cada gènere.
Exemples
Masculí Femení
Amo Mestressa
Home Dona
Cavall

Egua
  • Altres vegades la mateixa forma serveix per designar els dos gèneres.
Exemples
Masculí Femení
El cantaire La cantaire
El ciclista La ciclista

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
Haig de, He de, Tinc que

Molt sovint sentireu gent que utilitza una d'aquestes tres expressions en català: "Haig de", "He de", "Tinc que"; Però quina...

Close