El nombre dels adjectius

Ja hem vist com canviar el gènere de els adjectiu, ara veiem com canviar el nombre, és a dir com passar de singular a plural.

  • Si l’adjectiu acaba en consonate, en “o”, en “ble” o simplement en “i” s’afegeix una s al final.
Exemples
Singular Plural
Alt Alts
Prim Prims
Llarg Llargs
Bonic Bonics
Nul Nuls
Igual Iguals
Amargant Amargants
Formidable Formidables
Alegre Alegres
Maco Macos
Guapo Guapos

  • Si l’adjectiu acaba en a aquesta a canvia a es. Pot ser necessari fer altres modificacions abans del “es” per mantenir el so de la paraula.

Exemples
Singular Plural
Alta Altes
Prima Primes
Llarga Llargues
Bonica Bonicas
Maca Maques
Guapa Guapes
Canina Canines
Masculina Masculines
Nul·la Nul·les
Boja Boges
Lletja Lletges
Gruixeda Gruixedes
  • Si l’adjectiu acaba en í es sostituye per ins.
Exemples
Singular Plural
Caní Canins
Masculí Masculins
  • Si l’adjectiu acaba en ig pot canviar a jos o tjos.
Exemples
Singular Plural
Boig Bojos
Lleig Lletjos
  • Si l’adjectiu acaba en ix caldrà afegir uts.
Exemples
Singular Plural
Gruix Gruixuts
  • Els adjectius que acaben en ç tenen dues formes per al plural, s’afegeix us per fer el plural masculí i es canvia la ç a ces per fer el plural femení.
Exemples
Singular Plural masculí Plural femení
Capaç Capaços Capaces
Feliç Feliços Felices
Veloç Veloços Veloces

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
Els substantius

Els substantius en català s'utilitzen per a indicar objectes, grups d'objectes, qualitats, sentiments i altres idees abstractes. La majoria dels...

Close