El nombre dels substantius

Els substantius o noms designen persones, animals, coses i idees.

Veiem ara com canvia el nombre dels substantius.

  • Cal afegir una s al singular.
Exemples
Singular Plural
Home Homes

  • Si acaba en a àtona es canvia aquesta vocal per és.
Exemples
Singular Plural
Dia Dies
Roca Roques
  • Si acaba en vocal tònica s’afegeix la terminació ns.
Exemples
Singular Plural
Mans
Cosí Cosins
Carbó Carbons
Pi Pins
  • De vegades cal afegir us.
Exemples
Singular Plural
Gas Gasos
Lluç Lluços
Sufix Sufixos
Despatx Despatxos

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
El gènere dels substantius

Els substantius o noms designen persones, animals, coses i idees. Tots els substantius en català tenen un gènere, poden ser...

Close