Els accents diacrítics

Els accents diacrítics són accents que s’utilitzen per distingir dues paraules que si no fos per aquests accents s’escriurien iguals, però tenen diferents significats. La majoria de les paraules que porten accents diacrítics són paraules monosíl·labes.
En aquesta taula podeu veure totes les paraules catalanes que porten accent diacrític.

Accents diacrítics en català
Amb accent Es refereix a Sense accent Es refereix a
Bé, béns Bé econòmic Be Lletra b
Bóta Recipient Bota Calçat, verb botar
Coc Cuiner, carbó, bacteri Cóc Tipus de pa
Cop Colp, vegada Cóp Mesura
Cós Carrera Cos Conjunt de les parts que formen un ésser viu
Déu Divinitat Deu 10
Dóna, dónes Verb donar Dona, dones Femella adulta
És Verb ser Es Pronom feble
Féu Passat del verb fer Feu Conveni pactat entre el senyor feudal i el seu feudatari, present del verb fer
Fóra Subjunctiu del verb ser Fora Adverbi
Jóc Galliner, topònim Joc Activitat que es realitza per divertir
Lés Topònim Les Article definit
Part del cos Ma Adjectiu possessiu
Més Adverbi Mes Parte de l’any
Mèu Miol Meu Adjectiu possessiu
Mòlt, mòlta Molinada Molt, molta Adverbi de quantitat
Móra Un tipus de fruita Mora De color marró fosc
Nét Fill del fill d’una persona Net Neteja
Nós Plural majestàtic Nos Pronom feble
Ós, ósos Animal Os, osos Parte del cos
Ósa Animal Osa Parte del cos
Pèl Parte del cos Pel Per el
Pórca, pórques Mesura agrària Porca, porques Animal
Què Pronom interrogatiu Que Conjunció
Rés Verb resar Res Adverbi
Ròssa, ròsses Tipus de animal Rossa, rosses Amb pèl groc
Verb saber Se Pronom reflexiu
Sègle Sègol Segle Cent anys
Séu Greix que es trau dels animals herbívors Seu Adjectiu possessiu, Catedral
Adverbi d’afirmació Si Expressa una condició
Sóc Verb ser Soc Tros de soca, Calçat de fusta, o un Mercat dels països àrabs
Sòl, sòls Pis, Terra Sol, sols Astre, Nota musical, o Sense companyia
Són Verb ser Son Adjectiu possessiu, Acte de dormir, o Ganes de dormir
Verb tenir Te Beguda
Tót, tóts Broc Tot, tots Sencer
Ús Acció de fer servir una cosa Us Pronom feble
Véns, vénen Verb vindre Vens, venen Verb vendre
Vés Verb anar Ves Verb veure
Véu Tercera persona del pretèrit perfet del verb veure Veu Tercera persona del present d’indicatiu del verb veure, So, o Vocable’
Vós Pronom personal fort Vos Pronom personal feble

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
Les consonants

En aquesta entrada veurem breument com pronunciar les consonants catalanes; en particular veurem els sons que es diferencien dels sons...

Close