Els accents

En aquesta lliçó veurem les regles per saber si en català una paraula porta accent i si aquest accent és obert o tancat.
Abans de tot us recordo els accents que poden portar les vocals en català: à, é (i tancada), è (e oberta), í, o (o tancada), ò (o oberta), ú.

Regles d’accentuació en català

 • Les paraules monosil·làbiques no s’accentuen (excepte de les que porten accent diacrític que podeu veure en aquesta lliçó).
 • Les paraules agudes (la síl·laba tònica és l’última de la paraula) s’accentuen si acaben en vocal, vocal seguida de -s, en -en o -in.
  Exemples: català, però, també, només, Dublín
 • Les paraules planes (la penúltima síl·laba és la tònica) s’accentuen si no acaben en cap de les terminacions anteriors.
  Exemples: tònic, àton, exàmens
 • Sempre s’accentuen totes les paraules esdrúixoles (l’antepenúltima síl·laba és la tònica) i totes les paraules sobreesdrúixoles (la sílaba tònica està abans de l’antepenúltima).
  Exemples: tònica, gramàtica
 • S’accentuen només els adverbis acabats en -ment que es formen a partir d’una paraula que s’accentua.
  Exemples: ràpid→ ràpidament, fàcil → fàcilment

Accent vocal A

La vocal A, si accentuada, sempre porta l’accent obert: À

Accent vocal E

La vocal E pot portar accent obert (è) o accent tancat (é).
En les paraules agudes: gairebé sempre la i porta l’accent obert, excepte en els verbs en futur (Exemples: aniré, feré), en les paraules derivades de les primitives bé, te, veu, en paraules com és, només i després, i paraules com accés i congrés que en plural acaben en -essos.
En les paraules planes: gairebé sempre porta l’accent obert, excepte en els infinitius dels verbs créixer, néixer, ésser, i en paraules com préstec, Cérvol i préssec.
En les paraules esdrúixoles i sobreesdrúixoles: porta sempre l’accent obert, excepte en les paraules cérvola, Dénia, feréstega i església.

Accent vocal I

La vocal I, si accentuada, sempre porta l’accent tancat: Í

Accent vocal O

En les paraules agudes: gairebé sempre porta l’accent tancat, excepte en unes paraules com això, allò i però.
En les paraules planes: gairebé sempre porta l’accent obert, excepte en paraules com estòmac, córrer i les seves derivades, i en les formes verbals forem, fóreu, fóssim i fóssiu.
En les paraules esdrúixoles i sobreesdrúixoles: sempre porta l’accent obert, excepte en les paraules fórmula, pólvora, tómbola, góndola, tórtora, escórpora.

Accent vocal U

La vocal O, si accentuada, sempre porta l’accent tancat: Ú

4 Responses to Els accents

 1. saragatitos ha dit:

  mola XD!!!

 2. xavier lastra ha dit:

  Moltísimes gracies

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
Els pronoms interrogatius

Els pronoms interrogatius s'utilitzen per construir oracions interrogatives, o sigui per fer preguntes, exclamatives i admiratives. En aquesta taula podeu...

Close