Els adjectius i els adverbis quantitatius

Els quantitatius són adjectius i adverbis que serveixen per indicar de manera global una quantitat. Es divideixen en invariables, que tenen sempre la mateixa forma, i variables, que es modifiquen d’acord amb el gènere i el nombre.

Adjectius quantitatius invariables i adverbis quantitatius invariables
Massa Força
Prou Més
Menys

Exemples: aquí hi ha massa coses, te força diners, no tinc prou diners

Adjectius quantitatius variables i adverbis quantitatius variables
Tant, tanta, tants, tantes
Molt, molta, molts, moltes
Poc, poca, pocs, poques
Bastant, bastants
Gaire, gaires

Exemples: no mengis tant, molt bé, encara queden bastants pomes, no tinc gaire temps

Hi ha altres locucions molt usuals en la llengua oral.

Exemples: parlo una mica de català, una mica de sal, un munt d’anys, una colla de lladres, no té gens de paciència

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
Els adjectius possessius

Els adjectius possessius indiquen la pertinença del nom que determinen a alguna cosa o algú. De mi Meu Meva Meus...

Close