Els adjectius

Fem ara un resum del que hem vist en les dues lliçons anteriors: com formar el femení i el plural d’un adjectiu en català.

  • La majoria dels adjectius en català tenen una forma per al masculí singular, una per al masculí plural, una per al femení singular, i una per al femení plural.
Exemples
Singular masculí Singular femení Plural masculí Plural femení
Alt Alta Alts Altes
Prim Prima Prims Primes
Llarg Llarga Llargs Llargues
Bonic Bonica Bonics Boniques
Maco Maca Macos Maques
Guapo Guapa Guapos Guapes
Caní Canina Canins Canines
Masculí Masculina Masculins Masculines
Nul Nul·la Nuls Nul·les
Boig Boja Bojos Boges
Lleig Lletja Lletjos Lletges
Gruix Gruixeda Gruixets Gruixedes

  • A part d’aquests hi ha també uns adjectius que tenen la mateixa forma per al masculí singular i per al femení singular, i la mateixa forma per al masculí plural i el femení plural.
Exemples
Singular masculí Singular femení Plural masculí Plural femení
Formidable Formidable Formidables Formidables
Igual Igual Iguals) Iguals
Amargant Amargant Amargants Amargants
Alegre Alegre Alegres Alegres
  • Finalment, hi ha uns verbs que tenen la mateixa forma per al masculí singular i per al femení singular, però dues formes diferents per al masculí plural i el femení plural.
Exemples
Singular masculí Singular femení Plural masculí Plural femení
Capaç Capaç Capaços Capaces
Feliç Feliç Feliços Felices
Veloç Veloç Veloços Veloces

El detall de les regles per formar el femení i el plural dels adjectius en català el podeu trobar en aquestes dues entrades:
El gènere dels adjectius en català
El nombre dels adjectius en català

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
El nombre dels adjectius

Ja hem vist com canviar el gènere de els adjectiu, ara veiem com canviar el nombre, és a dir com...

Close