Els articles

Els articles en català es divideixen en determinats i indeterminats, en masculins i femenins i en singulars i plurals.

Articles gramaticals en català
Masculí singular Femení singular Home plural Femení plural
Determinats El La Els Les
Indeterminats Un Una Uns Unes

Exemples: el cotxe, un cotxe, les dones, unes dones

Els articles el i la s’apostrofen davant de les paraules que comencen per vocal o h.

Exemples: l’home, l’illa, l’aigua

En català hi ha també els articles personals: articles que s’utilitzen davant dels noms de persona.

Articles personals en català
Masculí Femení
El La
En Na

Exemples: el Joan, en Jaume, la Mercè, na Rosa

Els articles personals també s’apostrofen:

Exemples: l’Andreu, n’Esteve, l’Anna, n’Agnès

Les dues formes masculines el i ne i les dues formes femenines la i na són equivalents, encara que cal dir que la forma femenina na s’utilitza sobretot a les Balears.

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
L’alfabet

El alfabet català té 26 lletres:

Close