Els dígrafs

Els dígrafs són parells de lletres que representen un sol so.

ig: es pronuncia com ‘ch’.

Exemple: lleig

ix: es pronuncia com ‘sh’ en anglès.

Exemple: caixa

ll: es pronuncia com en castellà, però pot estar també al final d’una paraula.

Exemple: Sabadell

l·l: és una doble l que però non és ‘ll’, el so és el mateix de la l però més fort.

Exemple: novel·la

ni: correspon a la ñ en espanyol.

Exemples: Espanya, Catalunya, canya

tg: semblant al so ‘ch’, una mica més fort.

Exemple: fetge

tx: semblant al dígraf ‘tg’.

Exemple: cotxe

tz: és efectivament el so d’una ti d’una z/s ajuntats.

Exemple: dotze

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
Frases d’amor

Anem a veure unes frases romaticas en català, esperant que us puguin ser útils;) Segurament us vindrà bé conèixer les...

Close