La dièresi

La dièresi és un signe diacrític que consisteix en dos punts ¨ que s’escriuen horitzontalment sobre la vocal a la qual afecten. En el cas de la lletra i es reemplaça el punt pel signe.
La dièresi en català es pot posar sobre les vocals i (ï) i u (ü). La seva funció és una de les següents:

 • 1. Indicar que cal pronunciar la u que pertany a un d’aquests grups qüe, qüi, güe, güi.
  Exemples: pingüí, paraigües (paraigua), qüestor, freqüència, obliqüitat

 • 2. Indicar que una seqüència de vocals que normalment formaria diftong no ho forma. La dièresi es col·loca sobre la segona vocal.
  Exemples: raïm, aïllada, països, veïna, estudiï, amoïnar, ruïnós, peüc, diürn

 • 3. Que una i o una u que per la situació o la paraula podrien ser consonants no ho són i cal pronunciar-les en cops de veu diferents. La dièresi es posa sobre la vocal que està enmig de les altres dues.
  Exemples: agraïe, maleïes, conduïa, reduïa

 • La dièresi en català no té funció de accentuar.
  Accent i dièresi poden coincidir en la mateixa síl·laba i en síl·labes diferents d’una mateixa paraula.
  Exemples: traïció, diürètic, seqüència, freqüència

  Excepcions

 • 1. Si accent i dièresi coincideixen en una mateixa vocal cal posar només l’accent.
  Exemples: veí, país, reduíem, Lluís, agraíssiu, lluíssim

 • 2. No cal posar la dièresi en la i de les terminacions verbals -ir, -int (infinitiu i gerundi), així com en la i de les terminacions de futur i condicional dels verbs acabats en -ir.
  Exemples: lluint, beneir, traduir, produiré, conduiran, agrairíem

 • 3. No cal posar la dièresi en la i dels sufixos -isme i -ista.
  Exemples: altruisme, altruista, egoisme, egoista, arcaisme

 • 4. Tampoc cal posar-la en les paraules que acaben amb els sufixos llatins -um i -us.
  Exemples: linòleum, aquàrium, pòdium, Pius

 • 5. No cal posar-la després dels prefixos anti-, auto-, co-, contra-, re-, semi-, i dels altres prefixos acabats en vocal.
  Exemples: reunir, reincidir, reeixir, antiinflamatori, contraindicació, coincidència
 • 2 Responses to La dièresi

  1. Leonor ha dit:

   un curs molt interesant. Gràcies.

  Deixa un comentari

  Ajuda’ns!

  Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

  Read previous post:
  El guionet

  El guionet (-) és el signe ortogràfic que s'utilitza per unir paraules originàriament diferents. En català és bastant comú i...

  Close