La vocal neutra

Ja hem vist el so que poden tenir les diferents vocals en la precedent lliçó; en aquesta lliçó aprofundirem el so de la vocal neutra.
La vocal neutra, en lingüística es diu schwa i és representada pel símbol [Ә], és una vocal mitjana-central no arrodonida del centre de la plantilla de vocals, inacentuada i àtona.
En el català estàndard les vocals a/e es pronuncien amb el so de la vocal neutra si es troben en una posició àtona, aquest so és efectivament un so intermedi entre la a i la e, de curta durada.
En certs dialectes del català parlats a les Illes Balears poden aparèixer vocals neutres tòniques.
El so de la vocal neutra, que sigui representat per una a àtona o una e àtona, és sempre el mateix, per això la paraula pare es pronuncia igual a la paraula para.
Per aquest motiu si escoltem una paraula que conté la vocal neutra, però que no coneixem, és difícil saber si cal escriure-la amb a o amb e; per saber com escriure-la poden ajudar les següents regles.

 • Els substantius singulars i els adjectius singulars s’escriuen amb e final si són masculins i amb a si són femenins, els seus plurals sempre acaben en -es.
 • Exemples: pare, home, dona, homes, dones
  Excepcions: alegre, formidable, lliure, monarca, febre, llebre, torre, etc.

 • Els verbs que acaben amb una vocal neutra s’escriuen amb a, si acaben amb una vocal neutra seguida per una s vol dir que acaben en -es.
 • Exemples: parla, parles, menja, menges
  Excepcions: corre, obre, omple, vine, perdre, prendre, comprendre, moure, etc.

 • En els substantius que contenen una vocal neutra interna haurem de saber una paraula de la mateixa família que contingui la a/e tònica, per saber com s’escriu.
 • Exemples: tauleta, perquè ve de taula

 • En els verbs que contenen una vocal neutra interna haurem de saber com s’escriu la tercera persona singular, aquesta contindrà la a o la e en forma tònica, i mantindrem la mateixa vocal també en les formes àtones.
 • Exemples: pesem, perquè la tercera persona singular de tot pesar pesa
  Excepcions: trauràs, la tercera persona singular és treu, etc.

  Deixa un comentari

  Ajuda’ns!

  Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

  Read previous post:
  Embarbussaments

  Aquí hi ha els embarbussaments catalans, o travallengües catalans, més coneguts: Embarbussament: Setze jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat;...

  Close