Les perífrasis verbals

Les perífrasis verbals es poden classificar segons el temps verbal que utilitzen o segons la funció que desenvolupen.
Segons el verb que porten les perífrasis verbals poden ser d’infinitiu, de gerundi o de participi.
Si les classifiquem segons la funció poden ser perífrasis d’obligació (personal o impersonal), de probabilitat, d’imminència, aproximatives, reiteratives, de possibilitat, ponderativas, temporals, duratives, repetitives, resolutives o consecutives.
Anem a veure les principals perífrasis verbals utilitzades en català.

Perífrasis verbals en català
Perifrasis Exemple Tipus
Haver de + infinitiu Hem de treballar demá d’obligació personal
Caldre que + subjuntiu Cal que treballem demá d’obligació personal
Ser necessari + que + subjuntiu Es necessari que treballem demá d’obligació personal
Haver-se de + infinitiu S’ha d’esmorzar cada dia d’obligació impersonal
Caldre + infinitiu Cal esmorzar cada dia d’obligació impersonal
Ser necessari + infinitiu Es necessari esmorzar cada dia d’obligació impersonal
Deure + infinitiu Deu ser així perquè ho diuen tots de probabilitat
Anar a + infinitiu Anem a dinar al restaraunte d’imminència
Venir a + infinitiu Vinc a dinar a casa teva aproximativa
Tornar a + infinitiu Torno a demanar-te perdó reiterativa
Poder + infinitiu Pots dir el que vulguis de posibilitat
Arribar a + infinitiu Vaig arribar a ser el millor ponderativa
Acabar de + infinitiu Acaban de trucar-me temporal
Estar + gerundi Estic anant a casa teva durativa
Anar + gerundi El dolor va augmentant durativa o repetitiva
Tenir + participio Ho tenim fet resolutiva
Deixar + participi Ho deixem fet resolutiva
Quedar + participi Ha quedat lleig consecutiva

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
El nombre dels substantius

Els substantius o noms designen persones, animals, coses i idees. Veiem ara com canvia el nombre dels substantius. Cal afegir...

Close