Lliçons

Aquí pots trobar totes les lliçons de català de Cursdecatala.com – Aprèn aquest idioma amb les nostres lliçons online gratuïtes de pronunciació, gramàtica i vocabulari, i mira les videolliçons per aprendre divertint-te!

Introducció

0.1 El idioma català

Pronunciació

1.1 L’alfabet 1.2 Les vocals
1.3 La vocal neutra 1.4 Les consonants
1.5 Els dígrafs 1.6 Ela geminada l·l

Gramàtica

2.1 Els articles 2.2 Les preposicions
2.3 Les contraccions 2.4 Les conjunciones
2.5 Els adjectius demostratius 2.6 Els adjectius possessius
2.7 Els adjectius y els adverbis quantitatius 2.8 Els adjectius i els pronoms indefinits
2.9 Els nombres 2.10 El gènere dels sustantius
2.11 El nombre dels substantius 2.12 Els substantius (resum)
2.13 El gènero dels adjectius 2.14 El nombre dels adjectius
2.15 Els adjectius (resum) 2.16 Els adverbis
2.17 Les perífrasis verbals 2.18 Els pronoms personals forts
2.19 Els pronoms febles 2.20 Els pronoms interrogatius
2.21 Els accents 2.22 Els accents diacrítics
2.23 L’apòstrof

Videolliçons

3.1 Ja hi som tots 3.2 El cactus
3.3 El Barceló està molt bo 3.4 La trucada
3.5 Aigua a les orelles 3.6 La sinceritat

Vocabulari

Embarbussaments Frases fetes
Els dies de la setmana Els mesos de l’any
Els mitjans de transport Frases d’amor
Diferència entre cal y can Diferència entre tots y tothom
Haig de, He de, Tinc que

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons