Aigua a les orelles

Quinta videolezione di 4cats della Fundaciò Ramon Llull.Trascrizione

PEP: Ah, quina ràbia…
LLUM: Que hi ha algú?
PEP: Re, no hi ha manera.
LLUM: Perdona, és que em pensava que no hi havia ningú. [telèfon] Ei, Maria, què tal. Com, que no pots venir? Però si havíem quedat… Però… Maria, això no es fa… Val, val, adéu… […] Pep, tinc dugues entrades per anar al teatre i, si vols, em pots acompanyar. Què et sembla? […] Et va bé o no et va bé? La funció és a les nou en punt. Si vols, quedem a dos quarts davant del teatre i fem un entrepà. Va bé? Si no et va bé podem quedar a tres quarts a les taquilles… O bé, si vols, quedem aquí, sopem i després agafem el metro i anem junts al teatre. Quedem aquí a quarts de vuit, sopem i després agafem el metro. Jo crec que hi haurà temps per tot. Si agafem la línia verda i després un bus de barri, trigarem mitja hora. Et va bé o no? Què me’n dius? […] Ah, calla, que avui és dimarts, és veritat que fas anglès… Acabes a les vuit, no? Ja ho sé, et passo a buscar a l’acadèmia a un quart de nou…És a prop del teatre, oi? Pep? Pep, Pep! [telèfon] Què vols, ara?… Ah, que t’ho pots muntar? Segur? Genial. Val, quedem a dos quarts de nou davant del teatre?… Val. Adéu. T’estimo. […] Pep, Pep, Peep! […] Pep, Pep…
PEP: Oh, quin descans!
LLUM: Pep, Pep, Pep […] Ei, mira, Pep, que això del teatre no pot ser… Saps què? Et convido al cine. És just, t’havies fet il·lusions. Té, per l’entrada i les crispetes. I disculpa una altra vegada.

EPÍLEG: Arts escèniques

El teatre de Barcelona viu un moment especialment dolç. Té una cartellera de 46 teatres que ofereixen més de 500 espectacles cada any. Entre les principals sales, destaquen el Teatre Lliure, el Teatre Nacional de Catalunya i el Teatre Romea. Igualment atractiva és l’oferta d’espais alternatius com la Sala Beckett o l’Antic Teatre. A l’estiu, és especialment estimulant l’oferta del Festival Grec, tot i que en els darrers anys el Festival Temporada Alta de Girona s’ha convertit en el festival d’arts escèniques de referència de Catalunya. Al País Valencià, gràcies al Circuit Teatral Valencià i al Circuit SARC, hi ha una programació estable i de qualitat que arriba a la majoria de pobles i ciutats. A Mallorca hi ha una gran diversitat d’equipaments teatrals: des de sales municipals, com les de Manacor, Artà i altres localitats de l’illa, fins a teatres alternatius com el Teatre del Mar de Palma; això sense deixar de banda l’emblemàtic Teatre Principal de la capital, gran impulsor de les produccions més ambicioses. Pel que fa a Menorca, cal destacar la tradició operística encapçalada per figures com el baríton Joan Pons i la temporada del Teatre des Born de Ciutadella. També són cites destacades la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega; la de Manacor, a Mallorca, o la Mostra d’Alcoi, al País Valencià.

Traduzione

PEP: Ah, che rabbia…
LLUM: C’è qualcuno?
PEP: Niente, non c’è modo.
LLUM: Scusa, pensavo non ci fosse nessuno. [telefono] Ei, Maria, como va. Come, non puoi venire? Però se c’eravamo messe d’accordo… Però… Maria, questo non si fa… Va bene, va bene, ciao… […] Pep, ho due biglietti per andare a teatro e, se vuoi, mi puoi accompagnare. Che ne pensi? […] Ti va bene o non ti va bene? La funzione è alle nove in punto. Se vuoi, ci troviamo alle e mezza davanti al teatro e mangiamo un panino. Va bene? Se non ti va bene possiamo trovarci alle meno un quarto alle biglietterie… O se no, se vuoi, ci troviamo qui, ceniamo e dopo prendiamo la metro e andiamo insieme al teatro. Ci troviamo qui alle 7 e mezza, ceniamo e dopo prendiamo la metro. Io credo che ci sarà tempo per tutto. Se prendiamo la linea verde e dopo un autobus di quartiere, ci impiegheremo mezz’ora. Ti va bene o no? Che mi dici? […] Ah, zitto, che oggi è martedì, è vero che fai inglese… Finisci alle otto, no? Lo so, ti passo a cercare all’accademia alle otto e un quarto… È vicina al teatro, no? Pep? Pep, Pep! [telefono] Che vuoi, adesso?… Ah, ce la fai? Sicuro? Perfetto. D’accordo, ci troviamo alle otto e mezza davanti al teatro?… D’accordo. Ciao. Ti voglio bene. […] Pep, Pep, Peep! […] Pep, Pep…
PEP: Oh, che riposo!
LLUM: Pep, Pep, Pep […] Ei, guarda, Pep, che questo del teatro non si può fare… Sai che? Ti invito al cinema. È giusto, c’avevi fatto la bocca. Tieni, per l’entrata e i pop-corn. E scusa un’altra volta.

EPILOGO: Arti sceniche

Il teatro di Barcellona vive un momento particolarmente dolce. Ha un cartello con 46 teatri che offrono più di 500 spettacoli ogni anno. Fra le sali principali, staccano il Teatro Libre, il TNC e il Teatro Romea. Ugualmente attrattiva è l’offerta di spazi alternativi come la Sala Beckett o il Teatro Antico. D’estate, è particolarmente stimolante la offerta del Festival Grec, anche se negli ultimi anni il Festival Temporada Alta di Girona si è convertito nel festival di arte sceniche di referenza in Catalogna. Nel Paese Valenciano, grazie al Circuit Teatral Valencià e al Circuito SARC, c’è una programmazione stabile e di qualità che arriva a la maggior parte di paesi e città. A Mallorca c’è una grande varietà di attrezzature teatrali: dalle sale municipali, come quelle di Manacor, Artà e altre località dell’isola, fino a teatri alternativi come il Teatro del Mar de Palma; questo senza lasciare da parte l’emblematico Teatro Principal del capoluogo, grande impulsore delle produzioni più ambiziose. In quanto a Minorca, bisogna menzionare la tradizione operistica guidata da figure come il baritono Joan Pons e la stagione del Teatro des Born de Ciutadella. Sono appuntamenti importanti anche la Feria de Teatro de Tàrrega, quella di Manacor, a Mallorca, o la Muestra de Alcoy, a Valencia.

Contesto

La Llum tot i ser una persona un pèl seca aquí es mostra comprensiva i demana perdó en tres ocasions. Fixeu-vos, però que com que són tres situacions diferents la formula que utilitza també és diferent. La primera vegada és quan entra al lavabo sense avisar:

Perdona, és que em pensava que no hi havia ningú

La segona, quan torna a trucar l’amiga i li diu t’estimo. En aquest verb hi ha implícit: “Perdona’m, no volia ser tan intransigent quan m’has dit que no podies quedar”. La relació que té amb aquesta amiga és bona, segurament, i se l’estima en tant que amiga.
La tercera, torna a ser amb en Pep. La Llum en aquest cas és directa i resolutiva, la relació que té amb en Pep no és la mateixa que té amb l’amiga:

És just, t’havies fet il·lusions. Té, per l’entrada i les crispetes. I disculpa una altra vegada.

Grammatica

El pronom hi al qual ens referim en el capítol El llum màgic acompanya molt sovint el verb haver i formen una perífrasi verbal molt útil per indicar situació o possessió. Aquí la trobem diverses vegades:

Que hi ha algú?
Es que em pensava que no hi havia ningú
Jo crec que hi haurà temps per tot

El sentit d’aquesta forma ve a ser aproximadament ‘ser en un lloc’ o ’existir’ i si fem l’exercici de posar alguna d’aquestes frases en plural,

Jo crec que no hi haurà entrades per avui

fixeu-vos que es tracta d’una forma invariable, sempre va en singular.

Lessico

crispetes: és el blat de moro fregit, solen ser salades i se’n mengen als cinemes, mirant una pel·lícula

dugues: forma col·loquial de dues, el femení de dos
muntar-s’ho: fer-s’ho venir bé, trobar una solució (col·loquial)

Rispondi

Aiutaci!

Cursdecatala.com è gestito da una sola persona, e tutti i contenuti sono accessibili gratuitamente e senza pubblicità: dai il tuo supporto cliccando uno o più dei tre seguenti pulsanti

Leggi articolo precedente:
La trucada

Quarta videolezione di 4cats della Fundaciò Ramon Llull.

Chiudi